FxPro Център за помощ - Речник

Скорост (Velocity)

Скоростта е единица марка за стойността на която се променя цената на актив. Полезен е за анализаторите, които търсят възможни точки за обрат.