FxPro Център за помощ - Речник

Микро лот (undefined)

Микро лотът е стотица от лот и представя 1,000 единици от базовата валута в двойка.