info
Инвестирайте разумно FxPro is not regulated by the Brazilian Securities Commission and is not involved in any action that may be considered as solicitation of financial services; This translated page is not intended for Brazilian residents.Инвестирайте разумноИнвестирайте разумноДоговорите за различия (CFD) и спред залагането са комплексни инструменти и идват с висок риск от бърза загуба на пари заради ливъриджа. 75.54% акаунтите на инвеститорите на дребно с този доставчик. Би трябвало да се замислите, дали разбирате, как работят Договорите за различия (CFD) и дали можете да си позволите да загубите Вашите пари.Договорите за различия (CFD) и спред залагането са комплексни инструменти и идват с висок риск от бърза загуба на пари заради ливъриджа. 79.78% акаунтите на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват с Договори за разлика (CFD) и спред залагане с този доставчик. Би трябвало да се замислите, дали разбирате, как работят Договорите за различия (CFD) и спред залагането и дали можете да поемете големия риск да загубите Вашите пари.
FxPro is not regulated by the Brazilian Securities Commission and is not involved in any action that may be considered as solicitation of financial services; This translated page is not intended for Brazilian residents.Инвестирайте възможно най-разумно: Трейдингът на Договорите за различие (CFD) носи със себе си определени рискове.
FxPro Център за помощ - Речник

Сантимент (Sentiment)

Сантиментът е основното чувство, заобикалящо даден финансов инструмент, пазар или икономика. Това е по много начини събирателно чувство от всички инвеститори, участващи в този определен пазар. Понятията ‘бик’ и ‘мечка’ се отнасят до сантимент, който заобикаля пазара, дотолкова че да дадат описание на дейността на неговите цени. Инвеститорите споменават също така сантиментите ‘ястреб’ или ‘гълъб’ , това са препратките към отношението на централните банкери към лихви и растеж; сантиментът ястреб поддържа и окуражава поддържането на високи лихви, докато сантиментът гълъб насърчава икономическия растеж чрез ниски лихви с малки или никакви инфлационни натиски. Сантиментът сам по себе си може драматично да промени развоя на един пазар, макар и само временно. Идеалният пример за това се появи през 2012, когато посред Европейската криза на държавния дълг и предположенията за бъдещето на единната валута, президентът на ЕЦБ Марио Драги, държейки реч в Лондон, гарантира че ще направи ‘каквото е нужно’ за да спаси еврото. Самите думи се оказаха достатъчни да причинят мобилизация на Еврото и да паднат разходите по заемите на Испания и Италия.