FxPro Център за помощ - Речник

Сантимент (Sentiment)

Сантиментът е основното чувство, заобикалящо даден финансов инструмент, пазар или икономика. Това е по много начини събирателно чувство от всички инвеститори, участващи в този определен пазар. Понятията ‘бик’ и ‘мечка’ се отнасят до сантимент, който заобикаля пазара, дотолкова че да дадат описание на дейността на неговите цени. Инвеститорите споменават също така сантиментите ‘ястреб’ или ‘гълъб’ , това са препратките към отношението на централните банкери към лихви и растеж; сантиментът ястреб поддържа и окуражава поддържането на високи лихви, докато сантиментът гълъб насърчава икономическия растеж чрез ниски лихви с малки или никакви инфлационни натиски. Сантиментът сам по себе си може драматично да промени развоя на един пазар, макар и само временно. Идеалният пример за това се появи през 2012, когато посред Европейската криза на държавния дълг и предположенията за бъдещето на единната валута, президентът на ЕЦБ Марио Драги, държейки реч в Лондон, гарантира че ще направи ‘каквото е нужно’ за да спаси еврото. Самите думи се оказаха достатъчни да причинят мобилизация на Еврото и да паднат разходите по заемите на Испания и Италия.