FxPro Център за помощ - Речник

Слипидж (Slippage)

Слипиджът е разлика в пиповете между цената, на която трейдърът очаква да бъде запълнена поръчката и на която тя действително се запълва. Слипиджът е склонен да се появява, когато ликвидността е ниска или при нестабилни пазари, отчасти при пускането на важни съобщения за пресата с икономически данни. Слипиджът засяга също така и стоп поръчките, тъй като тези се извършват като пазарни поръчки, които се запълват автоматично на другата най-добра цена, отколкото да се рекотира друга цена на трейдъра.