info
Инвестирайте разумно Инвестирайте разумноИнвестирайте разумноДоговорите за различия (CFD) и спред залагането са комплексни инструменти и идват с висок риск от бърза загуба на пари заради ливъриджа. 76.14% акаунтите на инвеститорите на дребно с този доставчик. Би трябвало да се замислите, дали разбирате, как работят Договорите за различия (CFD) и дали можете да си позволите да загубите Вашите пари.Договорите за различия (CFD) и спред залагането са комплексни инструменти и идват с висок риск от бърза загуба на пари заради ливъриджа. 79.83% акаунтите на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват с Договори за разлика (CFD) и спред залагане с този доставчик. Би трябвало да се замислите, дали разбирате, как работят Договорите за различия (CFD) и спред залагането и дали можете да поемете големия риск да загубите Вашите пари.
Инвестирайте възможно най-разумно: Трейдингът на Договорите за различие (CFD) носи със себе си определени рискове.
FxPro Център за помощ - Речник

Електронна мрежа за комуникация (ECN) (undefined)

Електронните мрежи за комуникация позволяват на търговците да получат най- добрите цени за купуване и предлагане, когато търгуват със събирателни цени от множество доставчици на ликвидност и винаги предлагат най- добрите две. Поръчките EМК биват придвижвани направо през междубанкова мрежа напълно анонимно и без дилинг деск вмешателство. Когато търгувате с ЕМК мрежа, трейдърът може да получи цени купува продава от различни доставчици, ако е отчетено, че са най- конкурентоспособните на пазара.