FxPro Център за помощ - Речник

Електронна мрежа за комуникация (ECN) (ECN (Electronic Communication Network))

Електронните мрежи за комуникация позволяват на търговците да получат най- добрите цени за купуване и предлагане, когато търгуват със събирателни цени от множество доставчици на ликвидност и винаги предлагат най- добрите две. Поръчките EМК биват придвижвани направо през междубанкова мрежа напълно анонимно и без дилинг деск вмешателство. Когато търгувате с ЕМК мрежа, трейдърът може да получи цени купува продава от различни доставчици, ако е отчетено, че са най- конкурентоспособните на пазара.