info
Инвестирайте разумно FxPro is not regulated by the Brazilian Securities Commission and is not involved in any action that may be considered as solicitation of financial services; This translated page is not intended for Brazilian residents.Инвестирайте разумноИнвестирайте разумноДоговорите за различия (CFD) и спред залагането са комплексни инструменти и идват с висок риск от бърза загуба на пари заради ливъриджа. 75.54% акаунтите на инвеститорите на дребно с този доставчик. Би трябвало да се замислите, дали разбирате, как работят Договорите за различия (CFD) и дали можете да си позволите да загубите Вашите пари.Договорите за различия (CFD) и спред залагането са комплексни инструменти и идват с висок риск от бърза загуба на пари заради ливъриджа. 79.78% акаунтите на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват с Договори за разлика (CFD) и спред залагане с този доставчик. Би трябвало да се замислите, дали разбирате, как работят Договорите за различия (CFD) и спред залагането и дали можете да поемете големия риск да загубите Вашите пари.
FxPro is not regulated by the Brazilian Securities Commission and is not involved in any action that may be considered as solicitation of financial services; This translated page is not intended for Brazilian residents.Инвестирайте възможно най-разумно: Трейдингът на Договорите за различие (CFD) носи със себе си определени рискове.
FxPro Център за помощ - Речник

Електронна мрежа за комуникация (ECN) (ECN (Electronic Communication Network))

Електронните мрежи за комуникация позволяват на търговците да получат най- добрите цени за купуване и предлагане, когато търгуват със събирателни цени от множество доставчици на ликвидност и винаги предлагат най- добрите две. Поръчките EМК биват придвижвани направо през междубанкова мрежа напълно анонимно и без дилинг деск вмешателство. Когато търгувате с ЕМК мрежа, трейдърът може да получи цени купува продава от различни доставчици, ако е отчетено, че са най- конкурентоспособните на пазара.