Търгувайте Договори за разлика на фъчърси

Търгуване на Договори за разлика за фъчърси от целия свят и се сблъскайте с безкрайни възможности за трейдинг.

Спечелена награда за изпълнение без дилинг деск

All client trades are executed with No Dealing Desk1 intervention. Most trades are filled with lighting fast speeds in under 12 milliseconds, with up to 3,468 trades executed per second last year.

Да научите повече за нашия модел на изпълнение

Most orders filled in <13 ms

До 7,000 изпълнени поръчки на секунда

Ултра ниска латентност на център с данни съвместно ползване

Изберете нашата платформа

We provide our clients with a wide range of desktop, web and mobile trading platforms including FxPro platform, MetaTrader 4, MetaTrader 5 and cTrader.

Compare the features and functionalities of our trading accounts with the Platform Comparison Table.

PlatformsPlatforms

Какво са фъчърсите?

фъчърсите са финансови договори между купувач и продавач, чрез които дадени акции ще бъдат купени или продадени в бъдеще на предварително уговорена цена и дата. Предварително уговорената цена между двете страни е позната като форуърд, а определената бъдеща цена на плащането е позната като дата на доставка.

фъчърсите позволяват на инвеститорите да спекулират с движенията на цените в даден обсег от стоки. Например, ако инвестоторът счита, че цената на определен инструмент ще се покачи, той би могъл да купи Договор с фючърси на по-ниска цена и да го продаде на по-късна дата, след като се е покачила стойността на акцията.

Свят, пълен с възможности

Търгувайте Договори за разлика (CFD) за 2100+ инструмента в широк спектър от класове на акции от един единствен трейдинг акаунт.

1   Подлежи на нашата политика за изпълнение на поръчки.