Пазарна поръчка (и)
ПазариFxPro Platform
ИзпълнениеПазарна поръчка
Слипидж
Частично попълване
Ограничения на нивото на 'стоп& лимит' на поръчкиN/A
КомисионнаN/A
Надбавка
Висяща поръчка (и)
СТОП ПОРЪЧКИ (СТОП КУПУВА, СТОП ПРОДАВА, СТОП ЗАГУБА)FxPro Platform
ИзпълнениеПазарна поръчка
Слипидж
Частично попълване
Ограничения на нивото на 'стоп& лимит' на поръчки
КомисионнаN/A
Надбавка
ЛИМИТ ПОРЪЧКИ (КУПУВА ЛИМИТ, ПРОДАВА ЛИМИТ, ВЗЕМАНЕ НА ПЕЧАЛБА)FxPro Platform
ИзпълнениеЛимит поръчка
Слипидж Положителен
Частично попълване
Ограничения на нивото на 'стоп& лимит' на поръчки
КомисионнаN/A
Надбавка