FxPro Център за помощ - Речник

Спред (Spread)

Цените купува и продава се определят от максималната стойност, на която купувачът иска да плаща за единица на даден актив и минималната стойност на която купувачът иска да приеме за да я продаде. Спредът е разликата межди тези две цифри.