FxPro Център за помощ - Речник

Мини лот (undefined)

Мини лотът е десетица от лот и представя 10,000 единици от основната валута на двойка.