FxPro Център за помощ - Речник

Дълбочина на пазара (Market Depth)

Пазарният дълг се отнася до пазарната достъпност на голям брой както на купуващи, така и на продаващи поръчки без да засягат значително цената на пазара.