FxPro Корпоративна социална отговорност

Корпоративната социална отговорност съставлява ключова част от мисията на FxPro. Ние си сътрудничим активно с няколко регистрирани благотворителни дружества и се стремим да променим живота на хората в нужда. Чрез нашите инициативи за Корпоративна социална отговорност, FxPro активно окуражава и подкрепя не само по-високия жизнен стандарт, но и правилното образование и хранене.

Подкрепа и принос

В качеството си на компания с разнообразна, мултиетническа работна сила, ние считаме, че въздействието от нашата благотворителна дейност е много по-голямо, когато подтикнем нашите служители да подкрепят благотворителните дружества по свой собствен избор. Ние работим усилено за да изградим силни, дълготрайни връзки между компанията и обществата с които сме ангажирани. В резултат на това, FxPro си сътрудничи с множество благотворителни дружества, както и по настоящем оповести своята подкрепа за УНИЦЕФ, Червения кръст, местни и международни болници, медицински заведения и благотворителни събития с цел събиране на средства.

За нас , Корпоративна социална отговорност означава управление , свързано с етиката, намаляване до минимум нашето въздействие върху околната среда, честно отношение към нашите служители и партньори и изпълнението на нашите задължения отговорно и като част от общността.

Етическо и бизнес поведение

Чрез нашия бизнес подход, ние гарантираме, че нашата работа се извършва спрямо най-високите етически стандарти. Компанията действа в съответствие със съществуващото законодателство, регулации и кодекс за поведение на териториите в които действа.

Ние очакваме нашите служители да подкрепят нашите етически стандарти и да работят в съответствие с нашите политики. Налице е процес на лично деклариране, при който всички служители оповестява своето съгласие с правилата на Кодекса за поведение и Етичния кодекс. В допълнение на това, всички служители трябва да са в съответствие със следните политики: Конфликт на интереси, Сделки между свързани лица и Подаването на сигнали.

Политиките, наложени от FxPro отговарят на най-стриктните регулаторни и юридически изисквания и са приети в световен план от "Групата".

Служителите биват насърчавани да участват в дейностите на общността. Насърчавайки нашите служители да работят с благотворителните дружества по техен избор, отколкото с благотворителни дружества , избрани от компанията, считаме че така ще увеличим до максимум нашите съвместни благотворителни усилия като цяло и същевременно ще предоставим на нашите служители по-голямо чувство на удовлетвореност.

Обществени дейности

FxPro активно окуражава своите служители да се ангажират в развитието на обществото. Ние сме напълно осъзнати по отношение на Корпоративната социална отговорност, както и тази на нашите продукти и услуги.

Нашите служители са сърцето на нашите операции и имаме за цел да гарантираме, че всички наши служители чувстват че работят в честна и уважителна работна среда.

Политиката на FxPro за човешки ресурси- накратко

  • Недискриминация и политика за равноправие
  • Гъвкава работна политика за служителите, които имат отговорността да се грижат за дете/възрастен.
  • Допълнителен отпуск с цел обучение на младшия състав
  • Спонсориране на свързано с работата образование (например правни или финансови квалификации)
Притежаваме дълбоко разбиране за нашето въздействие върху околната среда. FxPro има за цел да сведе до минимум нашите въглеродни отпечатъци, като се повиши осведомеността и се направят достижими стъпки за намалявате на производството на енергия на загубата на нашите дневни операции.

Едно и само една част от нашите инициативи, които официално сме представили с цел ограничаване на нашето въздействие върху околната среда:

  • Кофи в кухненските помещения за рециклиране и органична смет
  • Рециклиране на мобилни телефони, компютри, флуоресцентни светлини и батерии
  • Използване на енергийно ефективни електрически крушки и таймер/сензорни светлини.
  • Употреба на видеоконферентни разговори за да се намали необходимостта от пътуване

Charities & Causes we support

The UN Refugee Agency

In 2022, FxPro donated to the UNHCR, a charity that works with partners on the ground to provide humanitarian assistance to refugees, including food, shelter, medicine, and other lifesaving essentials for displaced communities.

Naked Heart Foundation, London UK

In 2019, 2020 and 2021, FxPro made very substantial donations to the Naked Heart Foundation which is a charity providing support to families with children who have disabilities or special needs, helping to transform and enrich the lives of those affected.

Butterfly Ball Monaco

In 2019, FxPro sponsored the “Butterfly Ball Monaco”, a Charity Gala Dinner organised by the Caudwell Children. This organisation acts as a safety net for families who are unable to gain the vital help that they need. We fully support the goal of helping to transform the lives of disabled children across the UK.

Поазване на всички събития