FxPro Център за помощ - Речник

Дилинг деск (Dealing Desk)

Дилинг деск се управлява от търговци, които организират пазар на акциите (т.н. Market Makers). Дилинг деск се намества между търговците и доставчиците на валута за да определи нивата на ликвидност и цените, предлагани за трейдърите; дори и да се окаже че действат в противовес с позицията на трейдъра. В резултат на това, те могат съответно да управляват тяхното излагане на риск.