FxPro Център за помощ - Речник

Реално тяло (Real Body)

Реално тяло е термин, използван за обозначаване на основния стълб, който съставлява всяка свещ на графиката със свещи. Изключва сенките (фитили), които може да бъдат открити над и под реалното тяло.