НОСИТЕЛ НА НАГРАДИ Без дилинг деск изпълнение

All client trades are executed with No Dealing Desk1 intervention. Most trades are filled with lighting fast speeds in under 12 milliseconds, with thousands of trades executed per second last year.

Най- добрият Форекс доставчик 2022 Награди за онлайн лично обогатяване

Best Trading Platform 2023 Financial Times & Investors Chronicle

Best Mobile Trading App 2023 Ultimate Fintech Award

Предимства на
Без дилинг деск изпълнение

Дълбока ликвидност

Вземете достъп до дълбока ликвидност и печелете от достъпните най-добри цени за купува и продава по всяко време, когато направите поръчка.

Анонимен трейдинг

Вашите поръчки се изпълняват анонимно. Доставчиците на ликвидност нямат достъп до никаква информация за Вашата трейдинг дейност2.

Изключително бързо изпълнение

С предишен рекорд за над 199,397 поръчки, попълнени за един ден, FxPro Ви позволява да печелите от изключителното бързото изпълнение на поръчките. Повечето клиентски поръчки се попълват за под 13 милисекунди.

Как се изпълняват моите поръчки?
Вашите поръчки се изпълняват без вмешателство, вижте по-долу:

Двигател за изпълнение

Книга с поръчки
Platforms
Книга с поръчки

Заради големите обеми на сделките на нашите клиенти, бяхме в състояние да да синхронизираме голяма част от нашия поток поръчки в международен план. Това ни позволи да минимализираме нашия риск без вмешателство по никакъв начин във Вашите поръчки.

вътрешно съвпадение

Тъй като не всички клиентски позиции са покрити (имат хедж), остатъчната експозиция и нашият пазарен рисков лимит остава при нас. Излишъкът на експозицията може да бъде покрит отвън.

остатъчен
експозиция

Защо FxPro не е брокер с автоматизирана обработка (STP)?

Автоматизирана обработка (STP) е като цяло един от най-грешно тълкуваните термини в трейдинг индустрията. Въпреки че често е свързван с изпълнението, което клиентът получава от своя брокер, STP е всъщност комуникационен процес след изпълнението на сделката между въвлечените контрагенти с минимално въздействие върху скоростта или цената на изпълнението, която трейдърът е предложил. Тъй като FxPro не използва STP -технологии, ние се определяме като "без дилинг деск" в съответствие с нашия метод на изпълнение на поръчки.

Защо FxPro не е брокер с електронна съобщителна мрежа (ECN)?

ECN е абревиатура за Електронна комуникационна мрежа и често се бърка с дилинг деск изпълнението. ECN се отнася до анонимната комуникация между контрагентите изпълнители, което всъщност има за последица негарантираното попълване и най-лошите цени за трейдъра. FxPro е истински брокер без дилинг деск изпълнение, което означава че изпълняваме клиентски поръчки без дилинг деск намеса.

Пълна прозрачност

FxPro е привърженик на възприемането на по-прозрачни и етически практики в онлайн трейдинг индустрията. Поради тази причина, сме разработили модел при изпълнението за печелене на награди, който да отговаря както на нуждите на трейдъра, така и на етическите стандарти.

diagram circle
На квота 71.40%
Положителен 12.90%
Отрицателен 15.70%

Слипидж статистики за 20233

In the FX market, prices change by the millisecond. In 2023 more than 84% of market orders were executed at the requested price, or an even better price.

Без рекотировки99.38%
Положителна рекотировка0.26%
Отрицателна рекотировка0.36%
Статистика на рекотировките за 2023

През 2023, само 0.36% от всички мигновени поръчки са получили рекотировка, а 0.26% от тях са получили дори по-добра цена при изпълнението си.

Къде изпълняваме Вашите сделки

Вашите поръчки се извършват на Equinix LD5 Лондон и Амстердам. Нашите трейдинг сървъри се използват съвместно и се пресичат с фибро оптична връзка с Tier 1 банките, които предоставят ликвидност чрез нашия собствен агрегат Quotix.

Platforms
FxPro център с данни
EQUINIX
Platforms

1   Подлежи на нашата политика за изпълнение на поръчки.

2   Best FX Broker 2018-2013, Shares Awards.

3   Statistics provided are for all FxPro Group Limited orders executed from 1st January 2023 to 31st December 2023