FxPro Център за помощ - Речник

Пазар на чужда валута (Foreign Exchange Market)

Пазарът за чужда валута (Forex market, FX market) е децентрализирано глобално пазарно място за трейдинг на валути. Това е най- големият и най-ликвиден пазар в света с дневен оборот от $5 трилиона. Трейдингът е разделен на три основни сесии: Азиатска сесия, Европейска сесия и Северноамериканска сесия, което обезпечава функционирането на пазара 24 часа на ден, 5 дни седмично.