FxPro Център за помощ - Речник

Баланс (undefined)

Стойността на парите, които са достъпни за трейдъра на неговия/нейния акаунт за момента.