FxPro Център за помощ - Речник

Без дилиг деск (NDD) (No Dealing Desk (NDD))

Дилъри,управляващи Дилинг Деск модел предават сделките, които получат от техните клиенти направо на доставчици на ликвидност. Те не се намесват по никакъв начин между трейдъра и пазара.