FxPro Център за помощ - Речник

Рекотиране (Re-quote)

Рекотирането се появява, когато брокерът не е в състояние да потвърди сделката на дадена купува- продава цена. С други думи, по времето когато една сделка е получена, цената вече се е променила, което от своя страна принуждава брокера да рекотира на трейдъра различна цена. Рекотирането е по-склонно да се появява на нестабилни пазари, особено когато е огласен икономически индикатор с високо влияние. Обикновено рекотирането включва висока цена на купуване и по-ниска цена на продаване.