info
Инвестирайте разумно Инвестирайте разумноИнвестирайте разумноДоговорите за различия (CFD) и спред залагането са комплексни инструменти и идват с висок риск от бърза загуба на пари заради ливъриджа. 76.14% акаунтите на инвеститорите на дребно с този доставчик. Би трябвало да се замислите, дали разбирате, как работят Договорите за различия (CFD) и дали можете да си позволите да загубите Вашите пари.Договорите за различия (CFD) и спред залагането са комплексни инструменти и идват с висок риск от бърза загуба на пари заради ливъриджа. 79.83% акаунтите на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват с Договори за разлика (CFD) и спред залагане с този доставчик. Би трябвало да се замислите, дали разбирате, как работят Договорите за различия (CFD) и спред залагането и дали можете да поемете големия риск да загубите Вашите пари.
Инвестирайте възможно най-разумно: Трейдингът на Договорите за различие (CFD) носи със себе си определени рискове.
FxPro Център за помощ - Речник

Форуърд (undefined)

Форуърдите са частни споразумения, при които купувачът и продавачът определят цена за даден актив, но отсрочват доставката до уговорена по-късна дата. Това може да са дни, седмици, месеци или дори години. Когато договорът е в падеж, купувачът се задължава да купува, а продавачът се задължава да продава на подсигурената цена, независимо от настоящите пазарни условия. Форуърдите често се използват от фермери за да гарантират че ще получат заложената цена за техните посеви преди да бъдат ожънати, всичко това с цел да има покритие спрямо несигурност на бъдеща пазарна цена.