FxPro Център за помощ - Речник

Спот ставка (undefined)

Спот ставката е настоящата ставка, на която дадена валутна двойка може да бъде купена или продадена.