Лицензи, регулации и професионални членства

В качеството си на силен защитник на прозрачността, ние създаваме най- високите стандартни за безопасност на средствата на нашите клиенти. Поради тази причина , всички средства на нашите клиенти са застраховани в основни международни банки и са изцяло отделени от средствата, собственост на компанията.

Органа за финансов контрол (FCA)

FxPro UK Limited има разрешително и се регулира от Органа за финансов контрол (registration number 509956). Органът за финансов контрол е водеща, независима, неправителствена структура, чиято законодателна сила е определена от Закона за финансовите услуги и пазари от 2000 г. на Обединеното Кралство. Ключовите цели на FCA включват; защита на потребителите, подобряване нивата на интегритет в рамките на финансовата система и насърчаване на конкуренцията в интерес на потребителите.

Схема за компенсация на финансови услуги

FxPro UK Limited е член на Схемата за обезщетение на финансовите услуги (FSCS). FSCS влиза в сила след Закона за финансовите услуги и пазари от 2000 г. и се отнася до клиенти на регулирани в Обединеното Кралство фирми, в случай че последните не са в състояние да уредят искове, направени срещу съответните фирми. Схемата обезпечава клиентски депозити до £85,000 на клиент. Допълнителна информация може да бъде открита на www.fscs.org.uk.

Комисията за ценни книжа и обмен на Кипър (CySEC)

FxPro Financial Services Ltd има разрешително и се регулира от Комисията по ценни книжа и обмен на Кипър (номер на лиценз 078/07), надзорен и регулаторен орган за фирми предлагащи инвестиционни услуги в Кипър. CySEC е член и участва в Европейския орган за ценни книжа и пазар (ESMA) Съветът на надзорниците.

FxPro притежава трансграничен CySEC лиценз, даващ право на предоставяне на инвестиционни и допълнителни услуги. Ние се водим от законите на ЕС и местните регулации като Европейските пазари в Директивата за финансовите инструменти (MIFID II) и Закона на Кипър за инвестиционни услуги и дейности, и закона за пазарната регулация от 2017 Закон 87 (I)/2017.

Фонд за компенсиране на инвеститорите

FxPro Financial Services Limited е член на Фонда за компенсиране на инвеститорите. Основната цел на Фонда е да подсигури искове на засегнати клиенти срещу членове на Фонда и да компенсира засегнатите клиенти в случай на искове, произтичащи от неизправности от страна на членове на Фонда при изпълнение на техните задължения в съответствие със законодателството, клиентското споразумение или от злоупотреба от страна на член на Фонда.

Надзорния орган на финансовия сектор (FSCA)

FxPro Financial Services Limited има разрешително и се регулира от Органа за провеждане на финансов контрол на Южна Африка (FSCA ) (номер на разрешително 45052). FSCA е независим надзорен и регулаторен орган в сектора на небанкови услуги в Южна Африка.

Комисията по безопасност на Бахамските острови (SCB)

FxPro Global Markets Limited има разрешително и се регулира ит Комисията по безопасност и се регулира от Комисията по безопасност на Бахамските острови (license no. SIA-F184).

eu
MIFID II

MIFID II директивата 2014/65/EU влиза в сила на 3-ви януари 2018 за да подсили защитата на инвеститорите и да подобри функционирането на финансовите пазари, като ги направи по-ефективни, устойчиви и прозрачни. Директивата беше приета в Кипър чрез Закона на Кипър за инвестиционни услуги и дейности, и закона за пазарната регулация от 2017 (Закон 87(I)/2017).

Ключовите цели на пазарите от ЕС в директивата за финансовите инструменти (MiFID II) са: да подобри нивата на ефективност, да увеличи финансовата прозрачност, да благоприятства конкуренцията и да защитава потребителите по ефективен начин. MiFID II позволява също така на инвестиционните фирми да предоставят инвестиционни и допълнителни услуги в рамките на територия на друга страна членка и/или трета страна, след като е подсигурено, че дадени услуги са покрити от разрешителното на инвестиционната фирма.

Намаляване на рисковете за контрагента

FxPro си партнира с няколко основни банкови институции. Средствата на клиентите се пазят в банки като Barclays Bank PLC, Julius Baer и Royal Bank of Scotland. Вътрешните лимити обезпечават диверсификацията на клиентските фондове сред банките, а кредитният риск се наблюдава регулярно. Клиентските фондове се съхраняват единствено в юрисдикции, където сегрегацията на клиентските средства е поддържана от местната юридическа рамка.

Защита на баланс

FxPro предлага Защита от отрицателен баланс за всички клиенти като част от Клиентското споразумение, в случай че не е манипулирано и се приема на добра воля. Ние сме ангажирали със стриктно спазване на политиката, обезпечавайки клиентът никога да не загуби повече от общата сума на депозитите.

Защита на клиентските средства

В качеството си на регулиран субект, FxPro отговаря на следните регулаторни изисквания, свързани с клиентските средства:

Сегрегация на средства

Всички клиентски фондове, депозирани чрез FxPro са напълно сегрерирани от средствата собственост на компанията и се съхраняват в отделни банкови сметки. Това дава гаранция, че средствата принадлежащи на клиентите не може да бъдат използвани за никаква друга цел. Нашите финансови доклади са одитирани от PWC, водещ световен финансов одитор, който гарантира, че нашите операции се извършват на възможно най-високия стандарт.

Защита на инвеститора

FxPro UK Limited е член на Схемата за компенсация на финансовите услуги (FSCS) и FxPro Financial Services Limited е член на Фонда за компенсация а инвеститорите (ICF). Съответствието с критериите зависи от статуса и същността на иска. Молим за повече подробности да направите справка с нашата юридическа документация и политика за компенсация.

FxPro’s online trading platforms have been selected for their reliability, security and speed. By combining what we believe to be the industry's best trading platforms with our client centric business model, we offer our traders the opportunity to benefit from rapid execution and professional trading conditions in an environment of fairness and transparency.
Започнете с трейдинга сега илиTry Demo Account