FxPro Център за помощ - Речник

Спот (Spot)

Спот пазарът е паричен пазар, на който дяловете се търгуват за мигновена доставка, за разлика от форуърд или фючър пазарите, които изискват правенето на обмени на по-късна дата. Спот транзакциите се насрочват за доставка в рамките на два дни; въпреки това, ако трейдърът притежава позиция по- дълга от два дни, доставката се отсрочва и неговата сделки се обновяват от брокера на същата цена.