FxPro Център за помощ - Речник

Челюсти (undefined)

Челюстите, познати също като ‘Морално убеждение’, е употребата на публично обръщения за да се повлияе на политически и икономически събития, а не използването на директно вмешателство чрез законодателство. Речите на централните банкери по- скоро попадат в тази категория, тъй като желаят да влияят на пазарния сантимент и курс на обмен без открито да променят политиката.