FxPro Център за помощ - Речник

Суап (Swap)

Суапът е лихвата, която се появява, когато позиция на валутна двойка се задържи едно денонощие. Всички валутни двойки включват заемането на една валута (квота) за да купят друга валута (базата), когато са в притежание на тези позиции едно денонощие се начислява лихва за всяка валута в двойката. Трейдърите се таксуват с валутата, която са взели назаем и плащат лихва върху валутата, която са купили. Така, в зависимост дали лихвата на валутата е по- висока от базовата валута, трейдърът може да дължи лихва.

Суопът се изчислява както следва: суоп = (един пип / курс на обмен) * размер на сделка (лот размер) * суоп стойност в точки. Кликнете на 'Трейдинг калкулатор' в менюто в ляво за да извършите суоп калкулациите.