info
Инвестирайте разумно FxPro is not regulated by the Brazilian Securities Commission and is not involved in any action that may be considered as solicitation of financial services; This translated page is not intended for Brazilian residents.Инвестирайте разумноИнвестирайте разумноДоговорите за различия (CFD) и спред залагането са комплексни инструменти и идват с висок риск от бърза загуба на пари заради ливъриджа. 75.54% акаунтите на инвеститорите на дребно с този доставчик. Би трябвало да се замислите, дали разбирате, как работят Договорите за различия (CFD) и дали можете да си позволите да загубите Вашите пари.Договорите за различия (CFD) и спред залагането са комплексни инструменти и идват с висок риск от бърза загуба на пари заради ливъриджа. 79.78% акаунтите на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват с Договори за разлика (CFD) и спред залагане с този доставчик. Би трябвало да се замислите, дали разбирате, как работят Договорите за различия (CFD) и спред залагането и дали можете да поемете големия риск да загубите Вашите пари.
FxPro is not regulated by the Brazilian Securities Commission and is not involved in any action that may be considered as solicitation of financial services; This translated page is not intended for Brazilian residents.Инвестирайте възможно най-разумно: Трейдингът на Договорите за различие (CFD) носи със себе си определени рискове.
FxPro Център за помощ - Речник

Суап (Swap)

Суапът е лихвата, която се появява, когато позиция на валутна двойка се задържи едно денонощие. Всички валутни двойки включват заемането на една валута (квота) за да купят друга валута (базата), когато са в притежание на тези позиции едно денонощие се начислява лихва за всяка валута в двойката. Трейдърите се таксуват с валутата, която са взели назаем и плащат лихва върху валутата, която са купили. Така, в зависимост дали лихвата на валутата е по- висока от базовата валута, трейдърът може да дължи лихва.

Суопът се изчислява както следва: суоп = (един пип / курс на обмен) * размер на сделка (лот размер) * суоп стойност в точки. Кликнете на 'Трейдинг калкулатор' в менюто в ляво за да извършите суоп калкулациите.