FxPro Център за помощ - Речник

Автоматизирана обработка (STP) (STP (Straight-Through Processing))

Автоматизираната обработка е метод на обработка на Форекс сделки, които ги водят направо през автоматизирани брокерси сървъри към доставчици на ликвидност без да е необходимо да бъдат подавани отново и без дилинг деск интервенция. Автоматизираната обработка съкратява извършването на сделката и обезпечава получаването на по- добра цена за трейдърите. Също така намалява и слипиджа и рекотирането.