FxPro Център за помощ - Речник

Европейска сесия (European Session)

Европейската сесия е втората трейдинг сесия на всеки трейдинг ден. Европа търгува между 7am и 4pm GMT. Тези часове се променят при лятното часово време.