FxPro Център за помощ - Речник

Период (undefined)

В трейдинга, период е стандартизирана единица от време, използвана по време на наблюдението на актив. Например при диаграмите свещи, всяка свещ се отнася към един период, който зависи от зададената от трейдъра рамка, може да бъде 1 минута, 5 минути, 15 минути, 30 минути, 1 час, 4 часа, 1 ден, 1 седмица и 1 месец. В случай че се калкулира на плъзгаща средна, използваните за периода данни ще варират спрямо времевата рамка, която е на диаграмата. Обикновена плъзгаща средна на период 26 на диаграмата с последователност 1 час, предполага затварящи цени от 26 часа на трейдинг дейност, добавени заедно и разделени на 26. Обикновена плъзгаща средна на период 26 на диаграмата на 1 минута продължителност капсулира сумата от затварящите се цени от 26 минути на трейдинг дейност, разделени на 26.