FxPro Център за помощ - Речник

Лот (undefined)

Във Форекс, лот се отнася до 100,000 единици от базовата валута в двойка. Лотовете се използват за да стандартизират количествата на финансовите инструменти и базови активи.