info
Инвестирайте разумно Инвестирайте разумноИнвестирайте разумноДоговорите за различия (CFD) и спред залагането са комплексни инструменти и идват с висок риск от бърза загуба на пари заради ливъриджа. 76.14% акаунтите на инвеститорите на дребно с този доставчик. Би трябвало да се замислите, дали разбирате, как работят Договорите за различия (CFD) и дали можете да си позволите да загубите Вашите пари.Договорите за различия (CFD) и спред залагането са комплексни инструменти и идват с висок риск от бърза загуба на пари заради ливъриджа. 79.83% акаунтите на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват с Договори за разлика (CFD) и спред залагане с този доставчик. Би трябвало да се замислите, дали разбирате, как работят Договорите за различия (CFD) и спред залагането и дали можете да поемете големия риск да загубите Вашите пари.
Инвестирайте възможно най-разумно: Трейдингът на Договорите за различие (CFD) носи със себе си определени рискове.
FxPro Център за помощ - Речник

Цена купува (undefined)

Пазарните цени се котират по двойки; цена купува и цена търсене. Цена купува е цената, на която даден актив се продава. Поради това, в дадена валутна двойка (например EUR/USD) цена купува представя, колко от котираната валута (USD) ще получи трейдърът, когато се опита да продаде единица от базовата валута (EUR). В даден спред купува/търси (например 1.32166/1.32184) цена купува е 1.32166; което означава, че 1 EUR се равнява на $1.32166.