Инвестирайте разумно Инвестирайте разумноДоговорите за различия (CFD) и спред залагането са комплексни инструменти и идват с висок риск от бърза загуба на пари заради ливъриджа. 83.39% акаунтите на инвеститорите на дребно с този доставчик. Би трябвало да се замислите, дали разбирате, как работят Договорите за различия (CFD) и дали можете да си позволите да загубите Вашите пари.
FxPro Център за помощ - Речник

Съмнителни сделки (бойлер) (Boiler Room)

Терминът се използва традиционно за описание на съмнително посредничество, с цел придвижването на нежелани ценни книжа към собственици фирми, обикновено акции без особена стойност. Въпреки това, напоследък терминът се използва за описание на компания или действие, за което са необходими агресивни тактики за продажба (например обаждания към потенциални инвеститори), които много често са пристрастни или лъжливи.