FxPro Център за помощ - Речник

Загубено десетилетие (Lost Decade)

Загубените десетилетия се появява след няколко икономически кризи и отчасти след като икономическият балон се спуква. Муден икономически растеж, висока безработица и падащи цени на недвижимите имоти са типичните феномени в такива ситуации и може да минат много години преди да се върне стандартът на живот, какъвто е бил преди това. 1980- та година се счита за изгубеното десетилетие в Латинска Америка (La DécadaPerdida) след като нивата на дълга излизат извън контрол. Изгубеното десетилетие се появява през 1990 като резултат от масивното спукване на балона с активите. 2000- та година се счита за изгубеното десетилетие за САЩ, заради т.н. dot-com балон през 1990-та, последвано от първоначалната ипотечна криза през втората половина на десетилетието.