FxPro Център за помощ - Речник

Индекс (Index)

Индексът е показател за стойност на изпълнение и относителното здраве на даден пазар от сектор от икономиката. Неговата стойност представя сумираното представяне на всички акции, които се съдържат в него. Например, S&P 500, който е един от най-популярните показатели на американския пазар, проследява стойността на 500 от най-големите американски компании и представя около 75% от американския фондов пазар. Въпреки че всеки индекс има свой собствен метод за калкулация, инвеститорите оценяват процентното отношение при което индексът се покачва или пада над или под своята базисна стойност. Индексите активират инвеститорите да спекулират на определени пазари и затова са изключително популярни с инвеститори, копнеещи да заемат позиции спрямо изменящите се богатства на икономическите сектори, представени чрез индексите.