FxPro Център за помощ - Речник

Ликвидност (Liquidity)

Ликвидността се отнася до степента на която даден актив може да бъде купен или продаден на даден пазар. Много на брой активи с висока ликвидност могат да бъдат купени или продадени без тази дейност, единствено с известяването на пазарната цена.