info
Инвестирайте разумно Инвестирайте разумноИнвестирайте разумноДоговорите за различия (CFD) и спред залагането са комплексни инструменти и идват с висок риск от бърза загуба на пари заради ливъриджа. 74.02% акаунтите на инвеститорите на дребно с този доставчик. Би трябвало да се замислите, дали разбирате, как работят Договорите за различия (CFD) и дали можете да си позволите да загубите Вашите пари.Договорите за различия (CFD) и спред залагането са комплексни инструменти и идват с висок риск от бърза загуба на пари заради ливъриджа. 77.37% акаунтите на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват с Договори за разлика (CFD) и спред залагане с този доставчик. Би трябвало да се замислите, дали разбирате, как работят Договорите за различия (CFD) и спред залагането и дали можете да поемете големия риск да загубите Вашите пари.
Инвестирайте възможно най-разумно: Трейдингът на Договорите за различие (CFD) носи със себе си определени рискове.
FxPro Център за помощ - Речник

Тик (undefined)

Често се бърка с пип, тикът е разликата между настоящата пазарна цена и последно котирана пазарна цена. С други думи , тикът представя стойността, по която пазарът се е предвижил за дадено време. За разлика от пипа, тикът не е фиксирано число, а това което се движи в реално време в зависимост от преобладаващите пазарни условия. Например, при високо ликвиден пазар, тикът може да представя единичен пип; от друга страна при неликвидният пазар може да представя движение на цена от 30 пипа.