FxPro Център за помощ - Речник

Тик (Tick)

Често се бърка с пип, тикът е разликата между настоящата пазарна цена и последно котирана пазарна цена. С други думи , тикът представя стойността, по която пазарът се е предвижил за дадено време. За разлика от пипа, тикът не е фиксирано число, а това което се движи в реално време в зависимост от преобладаващите пазарни условия. Например, при високо ликвиден пазар, тикът може да представя единичен пип; от друга страна при неликвидният пазар може да представя движение на цена от 30 пипа.