info
Инвестирайте разумно Инвестирайте разумноИнвестирайте разумноДоговорите за различия (CFD) и спред залагането са комплексни инструменти и идват с висок риск от бърза загуба на пари заради ливъриджа. 76.14% акаунтите на инвеститорите на дребно с този доставчик. Би трябвало да се замислите, дали разбирате, как работят Договорите за различия (CFD) и дали можете да си позволите да загубите Вашите пари.Договорите за различия (CFD) и спред залагането са комплексни инструменти и идват с висок риск от бърза загуба на пари заради ливъриджа. 79.83% акаунтите на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват с Договори за разлика (CFD) и спред залагане с този доставчик. Би трябвало да се замислите, дали разбирате, как работят Договорите за различия (CFD) и спред залагането и дали можете да поемете големия риск да загубите Вашите пари.
Инвестирайте възможно най-разумно: Трейдингът на Договорите за различие (CFD) носи със себе си определени рискове.
FxPro Център за помощ - Речник

Акция (undefined)

Акция (дял, капитал) са търгувани ценни книжа, които предоставят на купувача собственост върху дял, както и искане за процент от неговите активи и печалби (дивиденти). Двата основни типа акции са обикновени и предпочитани. Обикновените акции дават право на техните собственици върху дивиденти, както и правото на мнение на срещите на акционерите. Собствениците на предпочитани акции имат правото на по-високи дивиденти, но нямат правото да гласуват на събранията на акционерите.