FxPro Център за помощ - Речник

Облигация (Bond)

Облигацията е вид постоянна доходност, при която емитерът заема пари от инвеститор и се съгласява да плаща предварително зададена лихва и да уреди дълга на определена по-късна дата. Облигациите може да бъдат издадени от корпорации, общини или правителства. Лихвата върху тях се плаща всеки шест месеца и се казва, че е в падеж, когато взетото назаем количество се издължи.