FxPro Център за помощ - Речник

Фючърси (Futures)

Фючърси договорите позволяват на купувачите и на продавачите да се споразумяват за цена на актив, която да бъде на борсата на по-късен етап. Купувачът при фючърси договора се решава на ‘дългосрочно’ очакване, че стойността на актива ще се покачи. Продавачът се решава на ‘краткосрочно’ очакване, че стойността на актива ще падне. Въпреки това, Фючърсите са подобни на Фоуърдите, но при тях има и няколко ключови разлики. Първо, фючърсите се търгуват чрез борсата, което означава, че те трябва да бъдат стандартизирани и поради това по- статични от Форуърдите. Второ, Фючърсите се маркират ежедневно на пазара, което означава че разликите в стойността по времето на договора се задават между купувача и продавача според основната стойност за деня, за разлика от Форуърдите които се задават в самия край на договора. В крайна сметка, Фючърсите често се използват от спекуланти, които нямат намерение да поемат физическо притежание на дела, който се търгува. От друга страна, Форуърдите се използват от продавачите като фермери, които желаят покритие спрямо нестабилността на цената и така стоката, която най-често се търгува е борсата, когато договорът е в падеж.