info
Инвестирайте разумно Инвестирайте разумноИнвестирайте разумноДоговорите за различия (CFD) и спред залагането са комплексни инструменти и идват с висок риск от бърза загуба на пари заради ливъриджа. 76.14% акаунтите на инвеститорите на дребно с този доставчик. Би трябвало да се замислите, дали разбирате, как работят Договорите за различия (CFD) и дали можете да си позволите да загубите Вашите пари.Договорите за различия (CFD) и спред залагането са комплексни инструменти и идват с висок риск от бърза загуба на пари заради ливъриджа. 79.83% акаунтите на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват с Договори за разлика (CFD) и спред залагане с този доставчик. Би трябвало да се замислите, дали разбирате, как работят Договорите за различия (CFD) и спред залагането и дали можете да поемете големия риск да загубите Вашите пари.
Инвестирайте възможно най-разумно: Трейдингът на Договорите за различие (CFD) носи със себе си определени рискове.
FxPro Център за помощ - Речник

Фючърси (undefined)

Фючърси договорите позволяват на купувачите и на продавачите да се споразумяват за цена на актив, която да бъде на борсата на по-късен етап. Купувачът при фючърси договора се решава на ‘дългосрочно’ очакване, че стойността на актива ще се покачи. Продавачът се решава на ‘краткосрочно’ очакване, че стойността на актива ще падне. Въпреки това, Фючърсите са подобни на Фоуърдите, но при тях има и няколко ключови разлики. Първо, фючърсите се търгуват чрез борсата, което означава, че те трябва да бъдат стандартизирани и поради това по- статични от Форуърдите. Второ, Фючърсите се маркират ежедневно на пазара, което означава че разликите в стойността по времето на договора се задават между купувача и продавача според основната стойност за деня, за разлика от Форуърдите които се задават в самия край на договора. В крайна сметка, Фючърсите често се използват от спекуланти, които нямат намерение да поемат физическо притежание на дела, който се търгува. От друга страна, Форуърдите се използват от продавачите като фермери, които желаят покритие спрямо нестабилността на цената и така стоката, която най-често се търгува е борсата, когато договорът е в падеж.