FxPro Център за помощ - Речник

Пунктове за залагане на акциите (Bucket Shop)

"Пунктове за залагане на акции (в кофи)" е термин, който се използва за описание на брокерско посредничество, което се извършва от името на клиент, обещавайки му определена цена; въпреки това много често брокерът извършва поръчката на различна цена и печели от разликата в цените. Терминът е измислен от Едион Лефевр в неговата книга през 1923 ‘Мемоарите на борсовия спекулант’, но все пак и там са налице някои несъответствия по отношение на произхода на термина. Някои са на мнение, че терминът се отнася до 'кофите', в които поръчките са били поставяни, вместо да бъдат изпълнени. Други път опонират, че терминът произлиза от Англия по времето на епохата Джордж, когато уличните гаврошовци са наливали бира от изхвърлени кенове в кофа и са се напивали в запустели сгради; познати като пунктове за спекулации. Този термин бива адаптиран във финансите и се отнася до измамен бизнес, който печели от пазарните отпадъци, които се считат за незначителни от по- големите брокери. Пунктовете за залагане често се бъркат със съмнителните сделки; които се отнасят до брокери, които имат тактики за продажби с висока степен на напрежение и често са пристрастни и нелоялни. Въпреки това и двата термина се отнасят за различни бизнес модели.