FxPro Център за помощ - Речник

Маркет Мейкър (ММ) (undefined)

Маркет Мейкърите са брокери, които действат като контрагенти спрямо сделките на техните клиенти. Не само че печелят от задаването на спред купува/продава, но те също така управляват своето излагане на риск, като понякога търгуват направо срещу техните клиенти ( например купуване, когато клиентът продава и продава, когато клиентът купува.