FxPro Център за помощ - Речник

Брокер (Broker)

Брокерите са лица или компании, които действат като посредници между купувачите и продавачите за да улеснят техните трейдинг действия срещу комисионна и/или надбавка на спреда.