FxPro Център за помощ - Речник

Позиционен трейдър (Position Trader)

Позиционните трейдъри са трейдъри, които са склонни да си пазят притежанието на ценни книжа месеци или дори години; и поради това не се притесняват за краткотрайната нестабилност на цената. Затова и техническият анализ на мащаба става все по-малко значим в сравнение със задълбоченото разбиране на основите, свързани с въпросния актив. Позиционните трейдъри са пълната противоположност на дневните трейдъри.