FxPro Център за помощ - Речник

Договорите за разлика (CFD) (CFDs (Contracts for Difference))

Договорите за разлика (CFD) са производни инструменти, които позволяват на трейдърите да спекулират с променящи се стойности на даден хост от базисни активи без да имат притежание над тях. В Договора за разлика купувачът и продавачът се съгласяват, че купувачът, след приемането на договора, ще плати на купувача разликата между стойността на актива по времето, когато договорът е приет и стойността по времето, когато е изтекла. Ако разликата е отрицателна, то тогава купувачът ще плати разликата вместо купувача. Когато търговците на Договори купуват (или се задължат), когато има изгледи за покачване, или продават (или се откажат), когато има изгледи за спад на стойността.