info
Инвестирайте разумно Инвестирайте разумноИнвестирайте разумноДоговорите за различия (CFD) и спред залагането са комплексни инструменти и идват с висок риск от бърза загуба на пари заради ливъриджа. 74.02% акаунтите на инвеститорите на дребно с този доставчик. Би трябвало да се замислите, дали разбирате, как работят Договорите за различия (CFD) и дали можете да си позволите да загубите Вашите пари.Договорите за различия (CFD) и спред залагането са комплексни инструменти и идват с висок риск от бърза загуба на пари заради ливъриджа. 77.37% акаунтите на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват с Договори за разлика (CFD) и спред залагане с този доставчик. Би трябвало да се замислите, дали разбирате, как работят Договорите за различия (CFD) и спред залагането и дали можете да поемете големия риск да загубите Вашите пари.
Инвестирайте възможно най-разумно: Трейдингът на Договорите за различие (CFD) носи със себе си определени рискове.
FxPro Център за помощ - Речник

Договорите за разлика (CFD) (undefined)

Договорите за разлика (CFD) са производни инструменти, които позволяват на трейдърите да спекулират с променящи се стойности на даден хост от базисни активи без да имат притежание над тях. В Договора за разлика купувачът и продавачът се съгласяват, че купувачът, след приемането на договора, ще плати на купувача разликата между стойността на актива по времето, когато договорът е приет и стойността по времето, когато е изтекла. Ако разликата е отрицателна, то тогава купувачът ще плати разликата вместо купувача. Когато търговците на Договори купуват (или се задължат), когато има изгледи за покачване, или продават (или се откажат), когато има изгледи за спад на стойността.