FxPro Център за помощ - Речник

Портфолио (Portfolio)

Портфолиото е избор на финансови активи, собственост на инвеститора. Тези могат да включват акции, ценни книжа, стоки, договори с опции, както и инвестиции в общи и борсово търгувани фондове. Притежанието на разнообразно инвеститорско фолио се счита за предпазлива тактика, тъй като това ограничава огласяването на риск от страна на инвеститора, ако беше обвързан само с един финансов инструмент.