FxPro Център за помощ - Речник

Резервна валута (undefined)

Резервната валута е валута, която е собственост на централни или търговски банки за да се обслужват дългове, да купуват стоки (които са на обичайните цени при резервната валута) и оказват влияние върху валутния курс. Тази валута се държи в резерва за да се сведе до минимум риска от курса на обмен. След края на Втората световна война, американският долар се превръща в световна резервна валута.