FxPro Център за помощ - Речник

Дълга позиция (undefined)

Заемането на дълга позиция (отнасящо се до ‘дълга продажба’) за даден актив е купуването на актив с очакването, неговата цена да се увеличи за в бъдеще.