info
Инвестирайте разумно Инвестирайте разумноИнвестирайте разумноДоговорите за различия (CFD) и спред залагането са комплексни инструменти и идват с висок риск от бърза загуба на пари заради ливъриджа. 76.14% акаунтите на инвеститорите на дребно с този доставчик. Би трябвало да се замислите, дали разбирате, как работят Договорите за различия (CFD) и дали можете да си позволите да загубите Вашите пари.Договорите за различия (CFD) и спред залагането са комплексни инструменти и идват с висок риск от бърза загуба на пари заради ливъриджа. 79.83% акаунтите на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват с Договори за разлика (CFD) и спред залагане с този доставчик. Би трябвало да се замислите, дали разбирате, как работят Договорите за различия (CFD) и спред залагането и дали можете да поемете големия риск да загубите Вашите пари.
Инвестирайте възможно най-разумно: Трейдингът на Договорите за различие (CFD) носи със себе си определени рискове.
FxPro Център за помощ - Речник

Валутна двойка (undefined)

Forex, валутите се търгуват по двойки. Всяка валута е представена като абревиатура от три букви и обикновено е отделена от валутата, с която е двойка с интервал, точка или наклонена черта. Например, EUR/USD се отнася до двойка, състояща се от Евро и Американски долар. Първата валута в двойката е позната като базисна валута. Втората валута в двойката е позната като котировъчна валута. Стойността на двойката се определя от това, колко от котировъчната валута се изисква за покупката на една единица от базисната валута. Ако EUR/USD се търгува в момента на 1.31, то това означава че $1.31 е необходим за закупуването на €1.