info
Инвестирайте разумно FxPro is not regulated by the Brazilian Securities Commission and is not involved in any action that may be considered as solicitation of financial services; This translated page is not intended for Brazilian residents.Инвестирайте разумноИнвестирайте разумноДоговорите за различия (CFD) и спред залагането са комплексни инструменти и идват с висок риск от бърза загуба на пари заради ливъриджа. 75.54% акаунтите на инвеститорите на дребно с този доставчик. Би трябвало да се замислите, дали разбирате, как работят Договорите за различия (CFD) и дали можете да си позволите да загубите Вашите пари.Договорите за различия (CFD) и спред залагането са комплексни инструменти и идват с висок риск от бърза загуба на пари заради ливъриджа. 79.78% акаунтите на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват с Договори за разлика (CFD) и спред залагане с този доставчик. Би трябвало да се замислите, дали разбирате, как работят Договорите за различия (CFD) и спред залагането и дали можете да поемете големия риск да загубите Вашите пари.
FxPro is not regulated by the Brazilian Securities Commission and is not involved in any action that may be considered as solicitation of financial services; This translated page is not intended for Brazilian residents.Инвестирайте възможно най-разумно: Трейдингът на Договорите за различие (CFD) носи със себе си определени рискове.
FxPro Център за помощ - Речник

Валутна двойка (Currency Pair)

Forex, валутите се търгуват по двойки. Всяка валута е представена като абревиатура от три букви и обикновено е отделена от валутата, с която е двойка с интервал, точка или наклонена черта. Например, EUR/USD се отнася до двойка, състояща се от Евро и Американски долар. Първата валута в двойката е позната като базисна валута. Втората валута в двойката е позната като котировъчна валута. Стойността на двойката се определя от това, колко от котировъчната валута се изисква за покупката на една единица от базисната валута. Ако EUR/USD се търгува в момента на 1.31, то това означава че $1.31 е необходим за закупуването на €1.