FxPro Център за помощ - Речник

Валутна двойка (Currency Pair)

Forex, валутите се търгуват по двойки. Всяка валута е представена като абревиатура от три букви и обикновено е отделена от валутата, с която е двойка с интервал, точка или наклонена черта. Например, EUR/USD се отнася до двойка, състояща се от Евро и Американски долар. Първата валута в двойката е позната като базисна валута. Втората валута в двойката е позната като котировъчна валута. Стойността на двойката се определя от това, колко от котировъчната валута се изисква за покупката на една единица от базисната валута. Ако EUR/USD се търгува в момента на 1.31, то това означава че $1.31 е необходим за закупуването на €1.