FxPro Център за помощ - Речник

Къса позиция (Short Position)

Заемането на къса позиция (назовавана още ‘скъсявам’) за даден актив е продажбата с очакването , че е заради спада на стойността.