info
Инвестирайте разумно Инвестирайте разумноИнвестирайте разумноДоговорите за различия (CFD) и спред залагането са комплексни инструменти и идват с висок риск от бърза загуба на пари заради ливъриджа. 76.14% акаунтите на инвеститорите на дребно с този доставчик. Би трябвало да се замислите, дали разбирате, как работят Договорите за различия (CFD) и дали можете да си позволите да загубите Вашите пари.Договорите за различия (CFD) и спред залагането са комплексни инструменти и идват с висок риск от бърза загуба на пари заради ливъриджа. 79.83% акаунтите на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват с Договори за разлика (CFD) и спред залагане с този доставчик. Би трябвало да се замислите, дали разбирате, как работят Договорите за различия (CFD) и спред залагането и дали можете да поемете големия риск да загубите Вашите пари.
Инвестирайте възможно най-разумно: Трейдингът на Договорите за различие (CFD) носи със себе си определени рискове.
FxPro Център за помощ - Речник

Стока (undefined)

Стоките са основни средства за търгуване чрез валута. Стоките се разделят на две големи категории: "устойчиви стоки" като суров петрол, злато, сребро, платина (извличани от земята)и "неустойчиви" стоки като пшеница, царевица, кафе и захар (култивирани и добивани). Стандартизацията на стоките (основната класификация) гарантира, че стоката е със стандартно качество и над минимално ниво за качество, така че да е взаимнозаменяема със същия продукт от всички други производители, търгуващи на дадена борса.