FxPro Център за помощ - Речник

Стока (Commodity)

Стоките са основни средства за търгуване чрез валута. Стоките се разделят на две големи категории: "устойчиви стоки" като суров петрол, злато, сребро, платина (извличани от земята)и "неустойчиви" стоки като пшеница, царевица, кафе и захар (култивирани и добивани). Стандартизацията на стоките (основната класификация) гарантира, че стоката е със стандартно качество и над минимално ниво за качество, така че да е взаимнозаменяема със същия продукт от всички други производители, търгуващи на дадена борса.