info
Инвестирайте разумно FxPro is not regulated by the Brazilian Securities Commission and is not involved in any action that may be considered as solicitation of financial services; This translated page is not intended for Brazilian residents.Инвестирайте разумноИнвестирайте разумноДоговорите за различия (CFD) и спред залагането са комплексни инструменти и идват с висок риск от бърза загуба на пари заради ливъриджа. 78.90% акаунтите на инвеститорите на дребно с този доставчик. Би трябвало да се замислите, дали разбирате, как работят Договорите за различия (CFD) и дали можете да си позволите да загубите Вашите пари.Договорите за различия (CFD) и спред залагането са комплексни инструменти и идват с висок риск от бърза загуба на пари заради ливъриджа. 80.59% акаунтите на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват с Договори за разлика (CFD) и спред залагане с този доставчик. Би трябвало да се замислите, дали разбирате, как работят Договорите за различия (CFD) и спред залагането и дали можете да поемете големия риск да загубите Вашите пари.
FxPro is not regulated by the Brazilian Securities Commission and is not involved in any action that may be considered as solicitation of financial services; This translated page is not intended for Brazilian residents.Инвестирайте възможно най-разумно: Трейдингът на Договорите за различие (CFD) носи със себе си определени рискове.
FxPro Център за помощ - Речник

Дериват (Derivative)

Дериватът е финансов инструмент, който не притежава действителна стойност, а по- скоро извлича своята стойност от друг финансов инструмент, актив, индекс, валутен курс и т.н. Договорите за разлика (CFD), опциите, суапите, форуърдите са само няколко примера са договори деривати. Стойността на пазарните деривати се е покачила неимоверно, отчасти заради договорите, които стават все по- комплексни. Счита се, че пазарните дериват възлизат на $1.2 квадрилиона, слагайки в малкия си световния брутен продукт (GWP) , който е само $70 трилиона през 2012.