FxPro Център за помощ - Речник

Пип (Pip)

Пип (или процент в точки) се състои от малка единица на стойноста на валутна двойка. Това е всъщност четвъртия десетичен знак, или 1/10,000 от квотата на валута в двойка. В случай, че японската йена е втория десетичен знак, или 1/100 от квотата на валутата в JPY двойката. Днес, много валутни двойки се калкулират до петите десетични знаци, петият десетичен знак често се нарича ‘пипета’.